Какви са ползите от сайтовете за колективно пазаруване?

Само малкото хора от Вас, които не са купували стока досега от сайта за социално или така модерното групово пазаруване може да се запита има ли ползи от тях. Всеки от Вас, Прочети »

Стартиране на собствен бизнес

Когато имате намерението да стартирате нов бизнес или пък вече ръководите такъв, то напълно обосновано ще се сблъскате с необходимостта от счетоводно обслужване. Можете да се възползвате от счетоводни услуги по два Прочети »

 

Обжалване пред Върховния Административен Съд – кога, как и защо

Адвокат по ЗОП

Върховният административен съд е институция с изключително голямо значение в българската правораздавателна система. Именно тя има и произнася крайната дума когато има съмнения за неправилно тълкуване на различни решения, в това число и на взимането на решения, които не са съобразени с конституцията или нарушават нечии права по някакъв начин.

При обжалване пред Върховния административен съд именно той се произнася за спазването на равноправието и справедливостта при прилагането на различните решения, актове, нормативи и закони. Това му придава огромно значение за поддържането на демокрацията и справедливостта на закона по отношение на бизнеса и гражданите на Република България.

Кога се стига до обжалване пред ВАС

На първо място трябва да се постави акцент върху това, че изобщо не е задължително дадено решение на който и да било административен съд да стигне до ВАС. Това се случва само при извънредни обстоятелства, при които е на лице проблем и някой смята за неудовлетворително решението на съда.

Именно тогава се пристъпва към обжалване, което трябва да се направи в 14 дневен срок от решението на конкретния административен съд. Решението на ВАС може да бъде да се отмени дадено решение на конкретния административен съд, с което решението на последния губи стойност и става нищожно. Използването на услугите на адвокати, специалисти по обществени поръчки ще ви осигури значително по-високи шансове за успеваемост на процедурата.

Как се обжалва решението на съда

Много важно е изчерпателно да се предостави необходимата информация, а тя започва с това кои сте вие, предоставяйки пълна информация за вашата самоличност, допълвайки задължително и съда, от чието решение в конкретния случай сте недоволни.

Ако обжалват от името на фирма или ако обжалването е насочено към конкретна фирма, тогава трябва да

Имайте предвид, че при обжалване пред ВАС трябва да посочите и определени доказателства, които имате или които желаете да бъдат събрани, защото единствено по този начин жалбата ви добива смисъл и стойност пред Върховния административен съд.

Защо се обжалва пред ВАС

Както вече споменахме, обжалването пред Върховния административен съд е сериозно начинание, а не прищявка. То се прилага когато частно или юридическо лице смята, че неговите права са нарушени и прилага определени доказателства за да докаже твърдението си, както и в случаите, в които е на лице нарушение на конституцията и по този начин се нарушават нечии права.

Казвам се Димитър Георгиев и съм експерт в SEO Копирайтинг услугите. Работя, както по копирайтинг проекти, така и по такива ориентирани предимно в SEO оптимизацията. Някои от моите уеб сайтове са: Застраховка Живот и Директория за статии Article-bg.eu.

Leave a Reply