Monthly Archives: November 2015

Полагане на битумна хидроизолация

Като обитател на последния етаж на панелен блок, строен през отдавна отминалия социализъм, знам колко е важно плоският покрив да има добре изградена хидроизолация. Научих го по трудния начин, защото ако нашият блок изобщо е имал такава, то от нея не беше останало почти нищо. Всеки продължителен дъждовен период водеше до просмукване на влага в стоманобетонната плоча, а това означаваше – течове по таваните на всички апартаменти, намиращи се на последния етаж на блока.