Monthly Archives: March 2012

Привличане на нови клиенти за вашият offline бизнес

Ремонт на покриви

Всяка една фирма, която се занимава с дейност извън сферата на Интернет, понякога изпитва доста затруднения относно маркетинговата си стратегия за привличане на нови бъдещи клиенти.

Все още много малка част от фирмите използват силата на Интернет за да достигнат до своите потенциални клиенти и това се дължи на факта, че липсва уеб култура в повечето от нас и в частност – при фирмите.